Gestalttherapie

Gestalttherapie


  • Home
  • -
  • Gestalttherapie
Gestalttherapie

‘’Gestalt’ is het Duitse woord voor samenhangend geheel. Door de verbinding te gaan zien en ervaren tussen je gevoel, je verstand, je geest, je ziel en alle delen van je lichaam, dus tussen alle onderdelen van jezelf, word je als mens een geheel: een Gestalt. Als we iets in onszelf of in ons leven willen veranderen kan dat niet door ons te focussen op één aspect. Echte verandering vindt als vanzelf plaats als we onder ogen gaan zien wat we allemaal van onszelf en voor de ander terughouden en verstoppen.

Gestalttherapie is een weg naar autonomie, eigenheid, op jezelf staan en tegelijkertijd je verbinden met anderen en met de omgeving. Je zult een plek vinden in de wereld om je heen en je zelfvertrouwen neemt toe.

Hoe werkt het?
De gestalttherapeut helpt je door je als cliënt iets opnieuw te laten ervaren wat je eigenlijk al kent, maar nog niet bewust hebt. Hierdoor leer je hoe je functioneert, wat voor gevoel of welke emotie daarbij hoort en waar dat mee te maken heeft.

De persoonlijkheid van ieder mens heeft vele aspecten of ‘rollen’. Vaak raken deze rollen, die bepalen hoe je moet denken, handelen en voelen, met elkaar verstrikt. De persoonlijkheidsaspecten worden tijdens de sessies uit elkaar gehaald, zodat je er naar kunt kijken, je ze kunt ervaren en helder inzicht krijgt in je eigen gedragingen en gevoelens.

Het gevolg is niet alleen inzicht, maar ook bewustwording waardoor je dingen gaat veranderen en niet onbelangrijk: oude pijn wordt opgelost en geheeld.

Het is de pijn, die vaak is ontstaan door kwetsing in de kindertijd, die maakt dat je de patronen in je leven steeds weer opnieuw blijft herhalen. Vooral het oplossen daarvan heeft persoonlijke groei en zelfontplooiing als gevolg. Het gevolg is ook dat je evenwichtiger in het leven komt te staan, wezenlijk contact leert maken met jezelf en met de ander, meer en meer vervuld raakt en jouw eigen weg in het leven leert kennen.