Life Planning

Life Planning


  • Home
  • -
  • Life Planning
Life Planning

We zijn rijker dan vorige generaties, we hebben meer eten, kleding, auto’s en vakanties, grotere huizen, leukere banen en een betere gezondheid. Maar hoewel ons inkomen meer dan verdubbeld is, zijn we niet gelukkiger dan vijftig jaar geleden. Wat is er aan de hand in de relatie tussen ons leven en ons geld?
Financial Life Planning slaat een brug tussen geld en de betekenis van het leven. Het helpt je ontdekken wat je in je leven wilt bereiken en neemt daarin de financiën mee. Als Life Planner kijk ik samen met de cliënt naar wat je werkelijk met je leven wilt en wat je daarrvan weerhoudt Pas daarna worden er plannen gemaakt en besluiten genomen van praktische of financiële aard.

Mensen dromen over wereldreizen, emigreren, verhuizen of verandering van baan. Vaak is geld een van de belangrijkste redenen om het niet te doen. Binnen een Life Planningstraject is er vooral ruimte voor verlangens, passies en dromen. Dan volgt een bewustwordingsproces en komen Life Planner en cliënt samen tot een visie over zijn of haar drijfveren in het leven. Inzicht in hoe je in het leven staat is de eerste stap naar verandering. Hoe wil je ècht leven en wat staat er in de weg? Wat zijn de emoties verbonden met geld en welke opvattingen en misvattingen weerhouden je van een vrij en authentiek leven? Pas als de diepere drijfveren in het leven helder zijn wordt het fundament gemaakt voor aanpassingen in het persoonlijke leven en een financieel plan.

De basis van een Life Planning traject bestaat uit vijf fases aangeduid met EVOKE:

Exploratie is de eerste fase waarin Life Planner en cliënt samen kijken wat zijn of haar dromen en passies zijn. Hier mag je hardop fantaseren over je gedroomde leven en alles wat je lief is. Hoe sta je in het leven? Wat zou je willen veranderen? Wat is je geschiedenis die hiermee verband houdt? Wat is je relatie met geld en wat zijn je ideeën en overtuigingen over geld?

Visie is de tweede fase waarbij Life Planner en cliënt het samen eens worden over wat de diepste en belangrijkste levenswensen zijn. Dan gaat de levensenergie stromen. Het licht gaat aan! Welke doelen stel je jezelf en wanneer wil je die realiseren?

Obstakels is de derde fase. Wat zijn de dingen in het leven die je tegenhouden dat te doen wat je werkelijk zou willen? Waar komen ze vandaan en hoe ga je er in de toekomst mee om?

Kennis is de fase waarin we inventariseren welke kennis ontbreekt om je gedroomde leven te gaan leven. Dat kan zijn: financiële en juridische kennis of het verkrijgen van een bepaald inzicht. Bij complexe financiën is een gedegen financieel plan aan te bevelen en verwijs ik desgewenst door naar ervaren en gecertificeerde financiële planners (FFP).

Executie betreft de coaching door de Life Planner bij het uitvoeren van de plannen en bij de veranderingen in het leven van de cliënt.

Het EVOKE traject bestaat uit 5 gesprekken van 1,5 uur. Het is mogelijk het coaching traject naar wens uit te breiden. Life Planning is mogelijk als individueel traject maar wordt ook aanbevolen voor beide partners.

Voor kosten en leveringsvoorwaarden kijk op: Geld & Emotie

Andere onderwerpen