Klachten

Klachtenprocedure Marieke Mars

Bent u niet tevreden of heeft u een klacht? Ik stel het op prijs als u uw onvrede of klacht eerst met mij wilt bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken of laat de situatie dit niet toe of komen we er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging NVPA, waarbij ik ben aangesloten. Zij laten de klachtenfunctionaris van de SCAG vervolgens contact met u opnemen. Als geregistreerd therapeut ben ik aangesloten bij de SCAG, de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg, die zorg draagt voor klachtenafhandeling binnen de Zorg volgens de Wkkgz regels. 
Meer informatie: www.scag.nl

Beroepsvereniging

Als psychosociaal therapeut ben ik aangesloten bij het NVPA, beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten en ik voldoe aan de door hen gestelde kwaliteitseisen. 
Meer informatie: Het NVPA, Postbus 351, 5400 AJ Uden, 0413-330680, info@nvpa.org. 

/var/folders/jj/bkcvrmxx4tx0yqwn28n5jj4m0000gn/T/com.microsoft.Word/Content.MSO/DEC4A710.tmp

Daarnaast ben ik aangesloten bij stichting RBCZ, de overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen certificeert en registreert. 
Meer informatie: RBCZ, Kloosterstraat 282, Postbus 70, 4700 AB Roosendaal, 0165-564652, info@rbcz.nu.

RBCZ logo

 

Klachtenprocedure Pit Gooskens

Bent u niet tevreden of heeft u een klacht dan stel ik het op prijs als u dat met mij bespreekt. Misschien is er een misverstand, mogelijk kunnen we het samen oplossen. Indien u niet in staat bent tot overleg of een klacht wilt indienen dan kan dat via de klachtenprocedure van NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches).
Meer informatie: Postbus 1167 3860 BD Nijkerk, 033-247 34 28, info@nobco.nl