Klachten

Klachtenprocedure Marieke Mars

Bent u niet tevreden of heeft u een klacht? Ik stel het op prijs als u uw onvrede of klacht eerst met mij wilt bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken of laat de situatie dit niet toe of komen we er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging NVPA, waarbij ik ben aangesloten. Zij laten de klachtenfunctionaris van de SCAG vervolgens contact met u opnemen. Als geregistreerd therapeut ben ik aangesloten bij de SCAG, de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg, die zorg draagt voor klachtenafhandeling binnen de Zorg volgens de Wkkgz regels. 
Meer informatie: www.scag.nl

Beroepsvereniging

Als psychosociaal therapeut ben ik aangesloten bij het NVPA, beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten en ik voldoe aan de door hen gestelde kwaliteitseisen. 
Meer informatie: Het NVPA, Postbus 351, 5400 AJ Uden, 0413-330680, info@nvpa.org. 

/var/folders/jj/bkcvrmxx4tx0yqwn28n5jj4m0000gn/T/com.microsoft.Word/Content.MSO/DEC4A710.tmp

Daarnaast ben ik aangesloten bij stichting RBCZ, de overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen certificeert en registreert. 
Meer informatie: RBCZ, Kloosterstraat 282, Postbus 70, 4700 AB Roosendaal, 0165-564652,info@rbcz.nu. 

/var/folders/jj/bkcvrmxx4tx0yqwn28n5jj4m0000gn/T/com.microsoft.Word/Content.MSO/B7756F9E.tmp
 

Klachtenprocedure Pit Gooskens

Bent u niet tevreden of heeft u een klacht dan stel ik het op prijs als u dat met mij bespreekt. Misschien is er een misverstand, mogelijk kunnen we het samen oplossen. Indien u niet in staat bent tot overleg of een klacht wilt indienen dan kan dat via de klachtenprocedure van NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches).
Meer informatie: Postbus 1167 3860 BD Nijkerk, 033-247 34 28, info@nobco.nl

Klachtenprocedure Bregje Bloemendal

Bent u niet tevreden of heeft u een klacht? Ik stel het op prijs als u uw onvrede of klacht eerst met mij wilt bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt.

Ik ben bezig mij te registreren als therapeut bij het NVPA (beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten) en het SCAG (Stichting complementaire en alternatieve gezondheidszorg) die zorgt draagt voor klachtenafhandeling volgens de Wkkgz regels.