Privacy

Onze Praktijk


Privacy voorwaarden Marieke Mars

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming,

 • - Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • - of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • - Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • - Uw naam, adres en woonplaats
 • - uw geboortedatum
 • - de datum van de behandeling
 • - een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
 • - de kosten van het consult 

Privacy voorwaarden Pit Gooskens

Om u goed van dienst te zijn als Financial Life Planner is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg met daarin naw gegevens, geboortedata, gezinssituatie, opleiding, arbeidsverleden en heden, financiële informatie zoals inkomen, bestedingen en bezittingen. Door middel van een intakeformulier vraag ik u deze informatie te verstrekken en akkoord te geven. 

Soms is het gewenst om verdergaand financieel advies in te winnen. Te denken aan pensioenen, lijfrentepolissen, hypotheekaktes e.d. Ik ben geen AFM geregistreerd financieel adviseur en derhalve niet geaccrediteerd om financieel advies te geven. Indien gewenst kun u zich zelf met een financieel adviseur in verbinding stellen, desgevraagd met een verwijzing van mij. Het kan ook via mij, alleen na overleg met u en met schriftelijke toestemming deel ik gespecificeerde informatie met financiële, juridische of fiscale adviseurs waarmee ik een werkovereenkomst heb. 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • - zorgvuldig omga met uw persoonlijke en financiële gegevens,
 • - ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw Financial Life Planner en uw personal (gestalt)coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

 • - voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • - een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. 
 • - een verwijzing naar een andere hulp of zorgverlener. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard en worden daarna zorgvuldig vernietigd, of eerder indien u daarom vraagt.

Privacy op de factuur

Op de factuur die u ontvangt staan de volgende gegevens die met mijn administrateur en accountant worden gedeeld ten behoeve van de belastingaangifte:

 • - Uw naam, adres en woonplaats
 • - de datum van de afspraak
 • - omschrijving van het consult: 'Financial Life Planning', 'gestalt coaching' of 'relatie coaching'. 
 • - de kosten van het consult.

Privacy voorwaarden Bregje Bloemendal

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming,

 • - Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • - of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • - Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • - Uw naam, adres en woonplaats
 • - uw geboortedatum
 • - de datum van de behandeling
 • - een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
 • - de kosten van het consult 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom via de website

Contactformulier van de website www.praktijkluisterrijk.nl (voorheen Ganga.nu)

www.praktijkluisterrijk.nl is een website van de samenwerking tussen Marieke Mars, Gestalttherapeut en Pit Gooskens, Financial Life Planner en personal coach en Bregje Bloemendal Contextueel Therapeut. De informatie die u heeft doorgegeven door middel van het contactformulier wordt gebruikt voor het maken van een afspraak. NAW gegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving en gebruikt voor communicatiedoeleinden die uitsluitend te maken hebben met de praktijk van de therapeut of coach van uw keuze: Marieke Mars, Pit Gooskens en Bregje Bloemendal. U kunt te allen tijde aangeven wanneer u wilt dat deze gegevens moeten worden verwijderd.

Cookies

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of uw naam, uw e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.
Indien u een account hebt en u logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit.

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt uw login 2 weken bewaard. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.
Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe lang we uw data bewaren

Wanneer u een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Waar we uw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.