Visie Praktijk Luisterrijk

  • Home
  • -
  • Visie Praktijk Luisterrijk

De juiste afstand voor nabijheid

Voor een open communicatie waarin we elkaar kunnen bereiken en we kunnen samenwerken is een juiste afstand van belang. Hoe dat werkt zie je in onderstaande schematische voorstellingen van contact tussen twee mensen, voorgesteld door twee cirkels.

Contact met gelijke afstand: 

In onderstaand schema zie je een buitenste ring, die vertegenwoordigt het gedrag (waarneembaar voor de ander).  Als we Feedback geven aan iemand over het gedrag vanuit onze eigen rol, en dat wordt ook zo beantwoord, dan blijft de afstand tussen ons beide gelijk. We nemen ‘de buitenkant’ waar vanuit onze eigen ‘buitenkant’. Dat is bijvoorbeeld het geval als we kennis maken en elkaar informatie geven of even neuzelen.

IK:        De witte binnenste ring is onze persoonlijkheid met onze innerlijke ervaring
Gedrag:     De blauwe ring staat voor onze eigenschappen en gedragingen, of onze rol.

Psychologiseren

Vanwege ons streven naar een open en veilig contact met jou, vermijden wij het psychologiseren. Onderstaand schema geeft weer wat het is om te psychologiseren. Je geeft dan vanuit een rol (zonder iets te zeggen over je eigen ervaring) feedback over hetgeen vanuit vroegere ervaring is gestold bij de ander. Als we dit doen wordt de afstand groter.

Elkaar bereiken

Intensieve feedback geven over het gedrag van de ander vanuit het eigen IK. Wat IK ervaar.
De afstand tussen ons wordt kleiner en we bereiken de ander. Deze vorm van feedback geven is wezenlijk voor samenwerking.

Elkaar ontmoeten

Als twee mensen elkaar echt ontmoeten dan raken beide kernen elkaar, er is dan geen afstand meer.